General Terms and Conditions

Thank you for choosing Innitech IT s.r.o.

We value your trust and commitment. To ensure a clear understanding of our mutual obligations, we kindly ask you to review our General Terms and Conditions carefully. These terms outline the basis on which we offer our services and are designed to ensure a transparent and secure experience for all our clients.

Please take a moment to familiarize yourself with the detailed terms available below. These documents will guide you through the specifics of our business relationship:

For detailed terms, refer to the following documents:

If you have any questions or need further clarification regarding any of the terms, please do not hesitate to contact our support team. We are here to help and ensure your experience with us is as smooth and beneficial as possible.

Stay Informed and Connected

At Innitech IT s.r.o., we believe in maintaining open and clear communication with our clients. By staying informed about our General Terms and Conditions, you can make the most of our services and ensure a smooth collaboration.

Do you have any questions about our terms or need further assistance? Our dedicated support team is always ready to help. Reach out to us at any time, and we will provide the information you need.

Contact us today at support@innitech.de for any queries or additional information. We're here to support you every step of the way!

We look forward to assisting you and ensuring your experience with Innitech IT s.r.o. is exceptional. Thank you for being a valued client.

Často kladené otázky

Prečo je dôležité prečítať si naše Všeobecné obchodné podmienky?

Prečítanie si našich Všeobecných obchodných podmienok vám pomôže lepšie porozumieť našim službám, vašim právam a povinnostiam, čo zabezpečí transparentnosť a spoľahlivosť našej spolupráce.

Kde nájdem podrobné obchodné podmienky?

Podrobné obchodné podmienky nájdete v našich dokumentoch, ktoré sú k dispozícii na tejto stránke. Obsahujú všetky potrebné informácie o našich službách a pravidlách spolupráce.

Čo mám robiť, ak potrebujem ďalšie vysvetlenie týkajúce sa obchodných podmienok?

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie vysvetlenie týkajúce sa našich obchodných podmienok, neváhajte nás kontaktovať na adrese support@innitech.de. Radi vám pomôžeme.